Search More Hindi Lyrics

Mani Achanak Halale Kahi / मनी अचानक हलले काही Lyrics

मनी अचानक हलले काही 
वाऱ्यावर दरवळले काही 
भरती येता उधाणलेली 
लाट आतुनी शहारलेली 
सावरताना ढळले काही 

गंध दिवाणा स्पर्श पाहुणा 
हवा कशाला नवा बहाणा 
नजरेमधूनी कळले काही 
तू असण्याचा धुंद केवडा 
तू नसताना दिवस बापुडा 
शब्दांमधूनी ओघळले काही 

हात हाती या विश्वासाचा 
अर्थ सांगतो सहवासाचा 
सखे सोबती आकळले काही 
manee achaanak halale kaahee 
waaऱyaawar darawalale kaahee 
bharatee yetaa udhaanalelee 
laat aatunee shahaaralelee 
saawarataanaa dhalale kaahee 

gndh diwaanaa sparsh paahunaa 
hawaa kashaalaa nawaa bahaanaa 
najaremadhoonee kalale kaahee 
too asanyaachaa dhund kewadaa 
too nasataanaa diwas baapudaa 
shabdaanmadhoonee oghalale kaahee 

haat haatee yaa wishwaasaachaa 
arth saangato sahawaasaachaa 
sakhe sobatee aakalale kaahee 

No comments:

Post a Comment